Policy of Integrity


Integritetspolicy

Din e-postadress kan komma att användas till e-postutskick med erbjudanden från oss. Att du lämnar din e-postadress kommer inte innebära att du kommer få erbjudanden från någon annan part.

För att säkerställa din integritet och säkerhet hanteras all information med respekt och varsamhet, och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Om du inte vill få information eller e-posterbjudanden från oss, kan du när som helst avregistrera dig genom att kontakta oss.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för Hungry Wines marknadsföring och försäljning i Sverige är LOMO International AB. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på: LOMO International AB, Brahegatan 56, 2tr, 114 37 Stockholm, telefon 070-2716363, eller e-post contact@hungrywines.com

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar e-postadress och i vissa fall, telefonnummer.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med bokning av en vinprovning, en mässa, ett möte, eller en företagsförfrågan.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda vinprovning och produkter samt hålla dig informerad om nyheter.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 10 år från det att du haft kontakt med oss. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt kan komma att användas av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

 Varumärket Hungry Wines kontaktinfo:
contact@hungrywines.com
Lomo International AB

Brahegatan 56, 2rt

114 37 Stockholm

 Överdriven konsumtion av alkohol kan skada.