Ekologiskt vin – vinodlingen och dess bakgrund

ekologiskt vin

Vi är många som gärna väljer ett ekologiskt vin på hyllan på Systembolaget, men vad är det egentligen? Vi förklarar viktiga skillnader mot konventionell vinodling och varför eko-rörelsen startade.

Ekologisk vinodling har som princip att man bara ska använda naturliga produkter i vingården. Det innebär till exempel att man inte får använda några syntetiska ämnen. Syntetiska ämnen är framställda av oss människor och existerar inte naturligt. Det innebär att man får inte använda konstgödsel, syntetiska bekämpningsmedel eller genmodifierade produkter. Däremot får man använda vissa ämnen som finns i naturen såsom koppar och svavel, för att bekämpa svampangrepp. Dessa lägger sig utanpå druvan och sköljs bort i regn till skillnad från syntetiska bekämpningsmedel som tränger in i växten och verkar inifrån.

Det finns regler för vad de ekologiska odlarna får lov att tillsätta jorden för att ge den näring, samt hur de kan bekämpa skadedjur och sjukdomar. Istället för konstgödsel använder de naturgödsel. De får använda produkter baserade på vissa växter, plantor och mikroorganismer.

Dessutom får man använda färre tillsatser i vinkällaren och gränsen för hur mycket svaveldioxid som får tillsättas är också lägre.

Hur uppstod ekologisk vinodling?

Ekologisk vinodling startade i liten skala på 1960-talen som motpol mot den effektivisering av jordbruket som skedde efter första världskriget. Då införde man konstgödsling med kväve och under 1960- och 1970-talen slog även syntetiska bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs igenom. 

Jordbruket gav större skördar men resulterade i utarmning av jorden och minskad biologiska mångfald. 

På 1980-talet slog eko-odling igenom på riktigt och ekologiskt jordbruk är en officiell EU-certifiering sedan 1991. Samma regler gäller för alla som väljer att sälja sina produkter med ekologisk märkning i EU.

Kan man göra ekologiskt vin utan certifiering?

Det finns naturligtvis många som arbetar på samma sätt som ekologiskt certifierade gårdar utan att ansöka om certifiering. En anledning kan vara att man vill ha friheten att använda sig av syntetiska bekämpningsmedel i nödfall ett extra regnigt år. Andra tycker att det är en lång och kostsam process. Innan en vingård kan certifieras som ekologisk krävs en tre år lång konverteringsperiod då man ställer om produktionen. 

Vill du lära dig ännu mer om olika sorters certifieringar? Kika på vår jämförelse mellan naturvin, biodynamiskt och ekologiskt vin här

Vill du prova ett ekologiskt vin? Det finns ett fåtal flaskor kvar av Jean Louis Vera Cuvée Tandem – läs mer här

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *