Biodynamiskt vin – filosofi, praktik och dagens viner

biodynamiskt vin

Biodynamiskt vin är odlat enligt den biodynamiska läran som bygger på antroposofen Rudolf Steiners tankar om jordbruk. Den biodynamiska läran har mycket gemensamt med ekologiskt jordbruk, men tar det ett steg längre. 

Filosofi

Biodynamiska odlare ser jordbruket ur ett holistiskt synsätt där allting samverkar och läran går ut på att ge jorden kraft på ett naturligt vis. Man använder sig av de egenskaper olika växter och plantor har för att stärka vinrankorna och på så sätt ge dem ett eget skydd mot sjukdomar. En biodynamisk vinbonde förutspår framtiden och därför kan hon eller han förebygga sjukdomar istället för att behandla dem i efterhand.

Antroposoferna

1913 bildade några lärjungar kring den österrikiske filosofen Rudolf Steiner antroposofin. Den går ut på att förena naturvetenskap och humaniora, eller natur och kultur. I början av 1920-talet höll Rudolf Steiner ett antal seminarier om jordbruk och ur dem uppstod den biodynamiska odlingen.

Praktik

Biodynamiskt jordbruk strävar efter ett självförsörjande ekologiskt jordbruk. Målsättningen med jordbruket är att bygga upp fullständiga mikrokretslopp och att stärka ekosystemen i jorden. Därför är kompostering och vallodling två viktiga metoder.

Det holistiska synsättet är grundläggande för det biodynamiska jordbruket. Gården ses som en enhet där växter, djur och jordmån samverkar.

De åtta preparaten och ritualerna

Det som praktiskt skiljer biodynamisk odling från ekologisk odling är främst de åtta preparat som används istället för konstgödsel. Enligt Steiner gör de åtta preparaten så att kosmiska krafter påverkar jord och växter. Det ger växterna vitalitet, förnimmelseförmåga, kraft, förnuft och mognad. 

De flesta preparaten är växter som tillreds eller komposteras i kohorn eller andra djurdelar. Preparaten tillsätts i små mängder i det gödsel som sedan används i jordbruket. 


De åtta preparaten är:

 • Humus (tillverkas av kogödsel) 
 • Kisel 
 • Rölleka
 • Kamomill
 • Brännässla
 • Ekbark
 • Maskros
 • Vänderot

 

Steiner menar att preparaten fyller olika funktioner både var för sig och i kombination. Rölleka, kamomill och brännässla i kombination skapar till exempel en hemlig alkemi där grundämnena kalium och kalcium omvandlas till kväve i komposthögar.

Recepten för tillverkning, tillredning och användning av de åtta preparaten innehåller många moment med rituella inslag.

Den biodynamiska planterings- och såningskalendern

Ett icke-obligatoriskt moment inom den biodynamiska läran är planterings- och såningskalendern som delar in dagarna i fyra kategorier:

 • Rotdagar 
 • Blomdagar
 • Bladdagar
 • Fruktdagar

Biodynamiker menar att olika sorters dagar passar för olika sorters arbete. Genom att så, skörda, plöja, plantera på rätt dagar utnyttjar och stimulerar man växtkraften och hälsan i plantorna.

Vilka egenskaper dagarna har bestäms i en kalender som beskriver månens och planeternas positioner i förhållande till fasta stjärnkonstellationer och relationerna mellan planeterna. 

Biodynamiskt vin idag

Vissa biodynamiska principer kan framstå som underliga och vidskepliga medan andra är mer logiska. 

Långt ifrån alla biodynamiska odlare är antroposofer. Vinbönder är ofta pragmatiska och använder sig av de delar av läran som de tycker har effekt. Man behöver inte vara antroposof för att se fördelar med biodynamisk odling, som att förebygga istället för att behandla, samt att ha så lite tillsatser i vinet som möjligt.

Gemensamt för alla biodynamiska viner är att de är ekologiskt odlade, men de behöver inte ha en separat ekologisk certifiering. Biodynamiskt odlade produkter certifieras av Demeter.

Vill du prova ett biodynamiskt vin? Vi har snart biodynamiska Wassmann Kékfrankos i sortimentet (lansering den 18 februari!) och det kan hittas på Systembolaget här.

biodynamiskt vin
biodynamiskt vin

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *