Tag: Harslevelu

  • Vad är det egentligen med Tokaj som är så speciellt?

    Vad är det egentligen med Tokaj som är så speciellt?

    Tokaj är en institution. För det första är regionen ett Unesco världsarv, för det andra är det vackert, vulkaniskt, men framförallt görs det fantastiska viner här. Vinregionen ligger i nordöstra Ungern till gränsen med Slovakien och innefattar knappt 6000 ha (storleken av en enstaka appellation i Bordeaux!).