• Vinlandet Ungern – 10 intressanta fakta

  Ungern som vinland

  Många frågar varför just Ungern blev ursprungsland till Hungry Wines viner. Ganska enkelt; vi blev kära i vin- och matkulturen och ansåg att det fanns alltför få ungerska viner i premiumklassen i Sverige.

  Här listar vi tio saker du kanske inte visste om landet:

  1. Det odlas vin i stort sett hela Ungern (förutom i landets sydöstra delar), totalt 22 vindistrikt varav Tokaj är det mest kända.
  2. Under kommunisttiden då det var fokus på kvantitet och planekonomi rasade kvalitén på vinproduktionen. Sedan 1991 har situationen förbättrats radikalt och Ungern är återigen ett framstående vinland.
  3. Inte mindre än 8 platser och destinationer i Ungern finns representerade på UNESCOS berömda lista över världsarv – så ett besök till Ungern behöver inte endast handla om vin 😉
  4. Den bördiga jorden lämpar sig väl för jordbruk – i sand, vulkanisk sten, lera, sandsten och lösjord odlas stora mängder paprika, vitlök och örtkryddor tillsammans med aprikoser, päron, körsbär och vindruvor.
  5. Det mest kända vinet från Ungern är skapad av en mögelsvamp! Som fick namnet ädelröta (Botrytis cinerea) & Ludvig XIV kallade vinet (aszú): Kungarnas vin, vinernas kung. (”Vinum regum, rex vinorum”)
  6. Det har troligen odlats vin här sedan urminnes tider; romerska kejsare lät forsla vin från Balaton-sjön till Rom
  7. Tokaj omnämns i de medeltida krönikorna. Det söta vinet (Aszú) från regionen exporterades över hela Europa och tillskrevs även magiska egenskaper – Johan III lät till exempel behandla sin sjuka häst med det. (Läs mer om Tokaj och Aszú i vårt speciella Tokaj-inlägg här)
  8. Druvorna: Tokajviner tillverkas främst av tre vinsorter: Furmint, Hárslevelü och Muskotály. I de mest kända rödvinsregionerna Eger och Villány är de lokala Kéfrankos och Kadarka vanliga. Dessa druvor är två viktiga komponenter i “Egri Bikaver”, en kraftig rödvins-cuvée som även kallas “Bull’s Blood”. Läs om den speciella druvan Kadarka här. 
  9. Även internationella druvor: Jämsides med de traditionella ungerska druvsorterna, är de stora blå druvor som Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir och Syrah populära. Av gröna druvor dominerar Chardonnay och Sauvignon Blanc.
  10. Furmint är en grön druva mest känd för att den ingår i de söta Tokajvinerna från Ungern, men den odlas även i Österrike under namnet Zapfner eller Mosler. Läs mer om Furmint i vårt speciella furmint-inlägg här. 
 • Vad är det egentligen med Tokaj som är så speciellt?

  Tokaj är en institution. För det första är regionen ett Unesco världsarv, för det andra är det vackert, vulkaniskt, men framförallt görs det fantastiska viner här. Vinregionen ligger i nordöstra Ungern till gränsen med Slovakien och innefattar knappt 6000 ha (storleken av en enstaka appellation i Bordeaux!). Tack vare mängden utslocknade vulkaner i området har Tokaj en mycket komplex terroir. En jordmån som skapats av överliggande marina fossilkalk, lössjord och lera. Tokaj omnämns redan i de medeltida krönikorna. Det söta vinet från regionen exporterades över hela Europa och tillskrevs även magiska egenskaper – Johan III lät behandla sin sjuka häst med det. Fredrik Den Store drack det i sällskap med Voltaire och Goethe bjöd det till Faust. Inte nog med det; Världens första klassifikation av vingårdar baserad på kvalitet etablerades i vinregionen Tokaj runt 1700.

  (karta från winefolly.com)

  Aszú -”ett vin för kungar – kungen bland viner”

  Så beskrev Ludvig XIV det söta vinet från Tokaj. Detta var hela hundra år innan franska Sauternes steg till liknande berömmelse med sitt ädelrötade vin! Tokajviner görs främst av tre vinsorter: Furmint, Hárslevelü och Muskotály (muscat blanc à petits grains), även Kövérszölö, Zéta och Kabar är tillåtna. Det mest kuriosa är att detta mest kända vinet från Ungern är skapad av en mögelsvamp! Som fick namnet ädelröta (Botrytis cinerea). Rötan utvecklas i skalet under fuktiga förhållanden och torkar när solen kommer ut. De angripna druvorna lämnas helt enkelt kvar på vinstockarna att torka tills de skrumpnat och druvans naturliga sockerhalt maximerats. Därefter används de i vintillverkningen. 

  Det sötaste och förnämsta vinet Tokaji Eszencia, tillverkas uteslutande av aszúdruvor och kan nå en sockerhalt på hela 800 gram per liter. Under lång tid ansågs denna sockerchock till vin ha läkande krafter och reserverades till monarkernas dödsbädd för en salig sista färd. Både Aszú och Aszú Eszencia har extremt lång livslängd – Eszencia kan lagras så länge som 200 år!

  Torra vita viner är det nya fokus – Furmint i centrum 

  Intressant är att produktionen av de söta vinerna har sjunkit till att enbart stå för ca 1% i regionen, trots att det är sött vin som associeras högst med Tokaj! De moderna vinmakarna fokuserar idag på torrt vin och på senare år har de vita vinerna ökat i kvalitet till att kunna mäta sig med de riktiga toppvinerna i världen.

  Furmint är en druva med hög syra som är fantastiskt bra på att uttrycka terroir (just detta kan liknas med Chardonnay). Vinerna från Tokaji vulkaniska jord blir komplexa och koncentrerade. Karaktären är ofta delikat med inslag av päron, nötter kryddor, blommor och mineralitet, om jorden är rik på mineral som i Tokaj. Den höga syran gör att vinet har stor lagringspotential. Viner på Furmint hanterar alltifrån smakrika rätter av griskött, ost och charkuterie, till mer kraftiga fiskrätter.

  Förutom Furmint görs många fina torra eller halvtorra viner av druvan Hárslevelü. Även denna druva ger viner med hög syra, full kropp, blommighet samt kryddiga aromatiska toner. Det finns en rad kända vinmakare i Tokaj. Från István Szepsy, som närmast betraktas som en ikon i regionen, till ett flertal mindre kända talanger som levererar vin till Michelin-restauranger. Prova något nytt, en torr Tokaj kan vara ett av de mest oväntade och spännande viner du druckit på länge!

  istvan_dorogi_brothers

  István Dorogi, från familjegården Dorogi Brothers.

   

  Läs mer om vin i Ungern här: 

  Vinlandet Ungern – 10 intressanta fakta

  Polgar vingård – Villány

  Heimanns vingård – szekszárd

 • What is so special about Tokaj?

  Tokaj is an institution. It is a Unesco world heritage, it is beautiful, volcaneous and most of all, spectacular wines are being made here. The region is situated in the northeastern Hungary on the border to Slovakia and includes barely 6000 hectares of wine land (the size of a single appellation in Bordeaux!) Thanks to the amount of dead volcanoes in the area, Tokaj has a very complex terroir; a soil that was created through layers of marina fossil chalk, loose soil and mud. Tokaj is mentioned in the medieval writings. The sweet wine from the region was exported to the whole of Europe and assigned magical qualities – Johan III treated his sick horse with it. Fredrik the Great drank it together with Voltaire and Goethe invited Faust. If this was not enough, the World’s first classification of vineyards based on quality was established in the region of Tokaj around 1700.

  (karta från winefolly.com)

  Aszú – “a wine for kings – the king of wines”

  This is how Ludvig XIV described the sweet wine from Tokaj, 100 years before French Sauternes rised to similar fame with its wine of noble rot! Tokaj wines are made mainly from 3 grape varieties; Furmint, Hárslevelü and Muskotály (muscat blanc à petits grains) but also Kövérszölö, Zéta and Kabar are allowed. The most curious is that the this most well-known wine from Hungary is created from mould! That got the name noble rot (Botrytis cinerea). the mould is developed in the skin during humid conditions and the grapes are simply left on the vines to dry until they have shrivelled and their natural sugar content maximised.

  The most sweet and noble wine, Tokaji Eszencia, is made completely out of aszú grapes and can reach a sugar content of as much as 800g per liter. During a long time this sugar chock of a wine was thought to have healing properties and was reserved to the kings’ deathbed for their final trip to heaven. Both Aszú och Aszú Eszencia have an extremely long life-length, Eszencia can be stored as long as 200 years!

  Dry whites are the new focus – Furmint in the centre

  It is interesting that the production of sweet wines actually has decreased to only stand for around 1% in the region, despite the fact that the sweet is the wine associated the most with Tokaj. In later years the white wines have increased rapidly in quality, to currently being able to compete with the real top wines. Furmint is a grape with high acid that is expressing terroir fantastically well (this is similar to Chardonnay). The wines become complex and concentrated. The character is often delicate with pear, spices, floral notes and mineralogy, if the earth is rich in mineral like in Tokaj. The high acid contributes to a large storage potential.

  Wines made of Furmint can handle everything from flavourful dishes of pork, cheese and charkuterie, to fat fish dishes. Except Furmint there are many dry or half dry wines made out of the grape Hárslevelü in Tokaj. Also this grape gives wines with high acidity, full body, floral and spice, but even more aromatic tones. There are a number of known winemakers in Tokaj, from István Szepsy, who is considered almost an icon in the region, to several less known some of whom delivers wine to Michelin-restaurants. Try something new, a dry Tokaj can be one of the most unexpected and exciting wines you have tried in a long time! 

  istvan_dorogi_brothers

  István Dorogi, from the family winery Dorogi Brothers.

 • När var sista gången du provade något från Tokaj?

  Under semestern fick vi några första recensioner från vinredaktören Anders Melldén (även utbildad sommelier, författare och omtyckt föreläsare), här kommer den första:

  “Sommarens hallon ur frysen och en perfekt match från Ungern. Jotack!!”

  Anders beskriver vinet Hungry Wines The Golden Cuvée så här: “Frisk, lime, kanderade citrusskal, honung, vaxljus, mango och nektarin. Halvsöt och läskande, med liten pepprighet och vanilj. Lysande till sommarhallonen”.

 • Furmint, what the grape?

  Many of you are probably wondering – what kind of grape is furmint? 

  I didn’t know much about it myself before I travelled to Tokaj, the region where the grape has its capital seat in Hungary, and where it is a key ingredient in the world-famous sweet wine Aszú – that Louis XV called “the Wine of Kings, and The King of Wines” historically.

  Furmint has hundreds of years of tradition in Tokaj, however, in the past 15 years the grape has been rediscovered and spreading all over Hungary. In 2016 it was planted in 20 wine regions out of 22.

  landscape_tokajI often get the question which grape it is similar to, and I don’t believe there is an easy, straight answer. However, experts say it has the structure of Chardonnay, the fruitness of Chenin Blanc and the acidity of Riesling..

  Matt Walls, british wine consultant and writer; “it’s got everything you could desire in a grape, being a rare combination of powerful aromatics, minerality, richness and body. It deserves to be held in the same esteem as better known varieties such as Pinot Gris, Chenin Blanc and Grüner Veltliner. So if you haven’t discovered it yet – start drinking Furmint.

  You can read his full article here: http://www.timatkin.com/articles?511

  Matt also believes it is one of the most versatile white grapes on the planet, great for everything from sparkling wine to complex dry whites, to sweet wines with great longevity (often blended with Hársleveü and Yellow Muscat) thanks to its high acidity and sugar content.

  Sweet Tokaji wine was extremely popular at the time of the Austro-Hungarian Empire (1867-1918), when Furmint increased its grown area significantly. The variety can still be found in the empire’s former lands, for instance in Austria, Slovakia and Slovenia.

  The dry furmint wines can have great complexity and concentration, and as the grape adapts well to its surroundings, it  expresses the terroir beautifully. In the mouth it has a delicate fruity character of peer and quince, some exotic spices like clove, white flowers and of course minerality if the soil is rich in minerals. As it ages, Furmint wine takes gold, copper and amber-like colors and nutty, spicy flavors. Sweeter styles are rich and luscious, with complex apricot, marzipan and black-tea flavors backed by aromas of brown spices and honey.

  Apparently 2011 and 2015 were exceptionally gorgeous, harmonious vintages, and now we are about to find out if 2016 turned out as good!

  Synonyms include: Mosler, Sipon (Slovenia), Moslovac (Serbia), Zapfner, Posip (Croatia).

  Hungry Wines Furmint Barrique 2009, an aged wine that has been matured in oak barrels 17 months

  Furmint Barrique 2009, an aged wine that has been matured in oak barrels 17 months – delicious with a creamy pasta carbonara!

  Food pairings:

  Dry, unoaked younger wines: Chicken, fresh, herbal dishes, mozzarella and parma ham salad (possibly also with figs)

  Oaked, matured furmints – Buttery dishes, duck and roasted pork, smoked ham and cheese

  Sweet wines – A traditional suggestion is the Hungarian fruit cake but the truth is most sweet desserts are delicious pairings, not to forget strong blue/green cheese like roquefort is a dream match!

  We naturally suggest you to try our own special treat to your favourite dessert; The Golden Cuvée – it has yet never disappointed.

  Hungry Wines The Golden Cuvée - Sweet wine from Tokaji on the base of Furmint and other local grapes, and pannacotta topped with berries

  The Golden Cuvée, Sweet wine from Tokaji on the base of Furmint and other local grapes, and pannacotta topped with berries